Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

Artykuły filtrowane wg daty: styczeń 2021

piątek, 29 styczeń 2021 11:03

Wydłużenie terminu składania ofert

Wydłużenie terminu składania ofert dot. ogłoszenia o naborze z dnia 26.01.2021 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Dział: Oferty pracy

„Wszechstronność – praktyka – dobry start w przyszłość”

W jakich zawodach możesz się u nas uczyć?

W roku szkolnym 2022/2023 proponujemy kształcenie w oddziale wielozawodowym, w którym naukę rozpoczynasz jako młodociany pracownik wybierając spośród wymienionych poniżej:

  • blacharz samochodowy, murarz-tynkarz, dekarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kowal, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter systemów rurociągowych, fotograf, stolarz, sprzedawca, fryzjer, elektryk, piekarz, cukiernik, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, ślusarz, monter sieci i instalacji sanitarnych, lakiernik samochodowy, mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, ogrodnik, przetwórca mięsa, magazynier-logistyk, mechatronik i kierowca-mechanik.

W wymienionych w poniższej tabeli zawodach podstawa programowa przewiduje nabycie teoretycznych i praktycznych umiejętności do kierowania pojazdem silnikowym.

Lp. Zawód Kategoria prawa jazdy Uwagi
1. Elektromechanik pojazdów samochodowych B -
2. Mechanik pojazdów samochodowych B -
3. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych B i T -
4. Ogrodnik T -
5. Kierowca-mechanik B i C Kwalifikacja wstępna

Kandydaci przed przyjęciem do szkoły musza dostarczyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uzyskania danej kategorii prawa jazdy. Skierowania na badania lekarskie wydaje szkoła.

Jakie warunki muszę spełnić? Czy muszę mieć załatwione zajęcia praktyczne?

Warunkiem rozpoczęcia nauki, jako młodociany pracownik oprócz kryteriów obowiązujących wszystkich kandydatów do szkół ponadpodstawowych, jest nawiązanie stosunku pracy z uprawnionym podmiotem gospodarczym (zakładem rzemieślniczym) poprzez dołączenie do oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej zaświadczenia od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dniem 1 września 2022 r., a z dniem 1 września 2022 r. umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Zaświadczenie od pracodawcy o przyjęciu do pracy młodocianego musi być dostarczone wg poniższego wzoru.

Wzór zaświadczenia można pozyskać ze strony szkoły lub w szkole.

Uczeń sam organizuje miejsce na praktyczną naukę zawodu. Szkoła pomaga – zapraszamy do kontaktu.

 

Jak wygląda nauka w oddziale wielozawodowym?

W oddziale wielozawodowym kształcenie jest zorganizowane w następujący sposób:

  • nauka przedmiotów ogólnokształcących (np. matematyka) odbywa się w szkole;
  • praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, który zawiera z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania do zawodu. Uczeń uzyskuje status pracownika młodocianego. Z tego tytułu młodociany pracownik ma pewne prawa i obowiązki wynikające z kodeksu pracy. Czas nauki wlicza mu się do stażu pracy, a za praktykę otrzymuje wynagrodzenie.
  • każdy uczeń bierze udział w 4-tygodniowym kursie zawodowym z przedmiotów zawodowych teoretycznych w każdej klasie.

W zależności od zawodu, 4-tygodniowy kurs odbywa się w różnych ośrodkach dokształcania zawodowego np. w Wodzisławiu-Śląskim, Rybniku, Gliwicach, Głubczycach.

Przed ukończeniem Szkoły Branżowej I Stopnia uczniowie muszą odpowiednio przystąpić: do egzaminu zawodowego organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie lub do egzaminu czeladniczego organizowanego przez izby rzemieślnicze. Wynik egzaminu nie ma wpływu na ukończenie szkoły.

Czy po skończeniu szkoły branżowej I stopnia mogę kontynuować naukę?

  • Absolwenci tej szkoły będą mogli kontynuować naukę w Szkole Branżowej II Stopnia, po skończeniu której będą mogli przystąpić do egzaminu maturalnego, a po zdaniu DRUGIEJ KWALIFIKACJI W ZAWODZIE uzyskają wykształcenie na poziomie technikum.
  • Absolwenci mogą również kontynuować naukę w liceum ogólnokształcącym w celu uzyskania wykształcenia średniego i zdania egzaminu maturalnego. Drugą kwalifikację w zawodzie mogą ukończyć na kwalifikacyjnym kursie zawodowym, a po zdaniu egzaminu z tej kwalifikacji zdobyć zawód na poziomie technika.
  • Po skończeniu Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Branżowej II Stopnia oraz zdaniu matury możesz podjąć studia na dowolnym kierunku.

 

Przewidywany termin badań lekarskich i psychologicznych (bezpłatnych) – zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Dział: Rekrutacja
wtorek, 26 styczeń 2021 15:56

Vacaty w roku szkolnym 2020/2021

Vacaty w roku szkolnym 2020/2021 w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach.

Dział: Oferty pracy
czwartek, 21 styczeń 2021 15:54

Z myślą o przyszłym zawodzie

W połowie grudnia 2020 r. 30 uczniów i uczennic naszego technikum, biorących udział w projekcie unijnym pt. Kształcimy zawodowców – odpowiadamy na realne zapotrzebowanie rynku pracy, odbyło trzygodzinne, indywidualne spotkanie z doradcami zawodowymi.

Dział: Projekty

Ogłaszamy zapisy do narodowego konkursu The Big Challenge, którego celem jest promowanie nauki języka angielskiego w formie zabawy pedagogiczno-edukacyjnej.

Dział: Konkursy

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.