Projekty

Projekty unijne

Rozwijamy talenty młodych ludzi

GMINA PAWŁOWICE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, pn. „Rozwijamy talenty młodych ludzi”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów uczęszczających do LO w Pawłowicach przy ZSO im. Jana Pawła II w okresie od 01.12.2021 r. do 30.06.2023 r. oraz podniesienie efektywności kształcenia w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języków obcych, oraz stworzenie w szkole objętej projektem warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

Zdjęcia…

  • Całkowita wartość projektu: 302 316,00 zł
  • Wkład Funduszy Europejskich: 256 968,60 zł
  • Dofinansowanie z budżetu państwa: 15 115,80 zł

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Gmina Pawłowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszu Europejskiego, w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego, pn. "Rozwijamy talenty młodych ludzi".
Read more
Wykaz dokumentów, które należy złożyć: regulamin projektu, formularz rekrutacyjny do udziału w projekcie (zał.nr 1), oświadczenie uczestnika projektu (zał.nr 2), zgoda na publikowanie wizerunku (zał. nr 3), deklaracja uczestnictwa w projekcie (zał. nr 4), umowa…
Read more

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.