Wydarzenia

Najważniejsze wydarzenia z naszej szkoły

27 luty 2021 Dział: Klasy z profilem rozszerzonym Napisane przez

Biologia

Zobaczyć, zbadać, zrozumieć…. to skuteczny sposób zgłębiania tajemnic nauki takiej jak biologia. To właśnie ta dyscyplina dostarcza najbogatszej wiedzy o różnych formach i przejawach życia. A czy Ty próbowałeś kiedyś zdefiniować życie? Czy zastanawiałeś się, kiedy i w jakich okolicznościach ono powstało? Jak różne organizmy przystosowały się do środowisk, w których bytują? W jaki sposób przekazują swoje cechy potomstwu? Jakie miejsce wśród wszystkich istot żywych zajmuje człowiek?... Te i inne tajniki życia będziesz mógł poznać w teorii i praktyce na lekcjach rozszerzonej biologii w naszej szkole.

 1. Prowadzimy zajęcia w nowoczesnej i przestronnej pracowni biologicznej, w której skład wchodzi część doświadczalna i wykładowa. Jest ona efektem modernizacji przeprowadzonej w ramach projektów „Zielona Pracownia 2018” oraz „Aktywna Tablica”.

 2. Uczymy w oparciu o różnorodne modele anatomiczne, wśród których są m.in.: model przekroju łodygi roślin dwuliściennych oraz roślin jednoliściennych, model budowy korzenia, kwiatu, liścia, modele przedstawiające ludzkie organy (serce, nerki, płuca), szkielet człowieka i innych zwierząt, a także model człowieka w fazie rozwoju płodowego. Modele te, przedstawiające struktury anatomiczne w naturalnej wielkości lub w formie powiększonej pozwalają na lepsze poznanie poszczególnych części ciała organizmów roślinnych czy zwierzęcych.


 3. W trosce o jakość i jasność przekazywanej wiedzy wykorzystujemy naturalne organy, mając na uwadze zasadę: „Nigdy nie zrozumiemy, jak funkcjonuje organizm, jeśli nie poznamy jego budowy”. Na „żywej” lekcji biologii można z bliska przyjrzeć się budowie serca, dróg oddechowych (tchawica, oskrzela), płuc, nerek oraz wykonać doświadczenie mające na celu wykrycie dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu.


 4. Pracujemy z wykorzystaniem mikroskopów, by „zobaczyć to, co gołym okiem niewidoczne” i w ten sposób lepiej poznać i zrozumieć świat przyrody. Korzystamy z preparatów trwałych i świeżych - własnoręcznie wykonanych. Obserwacja skórki cebuli, aparatów szparkowych w skórce liścia, komórek drożdży czy ziaren pyłku wytrząsanych z pręcików różnych kwiatów - to w naszej szkole norma! A jak się ma szczęście,  to i uda się zaobserwować dafnie, oczliki i larwy owadów w pobranych wcześniej próbkach wody. Nabyte umiejętności wykonywania preparatów przydają się przyszłym laborantom, biologom i medykom. 5. Planujemy i przeprowadzamy doświadczenia takie jak na przykład wykrywanie białek, cukrów, tłuszczy w produktach spożywczych, badamy aktywność katalazy w komórkach wątroby, badamy reakcje tropiczne roślin oraz zmianę barwy antocyjanów w zależności od pH. Izolujemy DNA z komórek cebuli oraz badamy czynności życiowe drożdży (oddychanie). Wykonujemy również obserwacje, na przykład zjawiska plazmolizy w komórkach skórki cebuli, ruch cytoplazmy w komórkach moczarki kanadyjskiej. Doświadczenia i obserwacje prowadzimy indywidualnie lub w grupach dwuosobowych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 6. Edukacja biologiczna nie może istnieć w oderwaniu od kontaktu z prawdziwą przyrodą. By w pełni poznać i zrozumieć zależności między budową a środowiskiem życia organizmów roślinnych czy zwierzęcych organizujemy wycieczki terenowe. Wśród wielu odwiedzanych przez nas miejsc są: Palmiarnia Miejska w Gliwicach, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie, Rezerwat „Żubrowisko” w Jankowicach, ogrody  „Kapias” w Goczałkowicach. Zajęcia w terenie nie tylko wzbogacają wiedzę, ale uczą również szacunku do życia w każdym jego przejawie. 7. Bierzemy udział w konkursach biologicznych: Regionalnym Konkursie Wiedzy o Rybactwie, w Wojewódzkim Konkursie „W świecie roślin i zwierząt”, konkursie plastycznym „Piórkiem i ołówkiem” oraz programie stypendialnym: „Projekt Śląskie. Inwestujemy w talenty”. To dla nas okazje zarówno do poszerzania już posiadanej wiedzy, jak i do sprawdzenia swych umiejętności.
 8. Realizujemy projekty unijne, takie jak na przykład: „Z wiedzą i doświadczeniem I”, „Z wiedzą i doświadczeniem II”, „Uczymy się nie dla  szkoły, lecz dla  siebie”, w ramach których odbywały się różnorodne, poszerzające nasze kompetencje zajęcia przeprowadzane nie tylko na terenie szkoły, ale również obejmujące wykłady na uczelniach wyższych i obozy naukowe w Beskidzie Sądeckim. Jest to wyjątkowe przeżycie, gdy podczas zajęć w terenie i podczas górskich wędrówek zobaczyć i oznaczyć można nie tylko rośliny, ale i zwierzęta.


 9. Nie tylko biologia zajmuje się badaniem otaczającej nas rzeczywistości. Nad rozwikłaniem zagadek świata przyrody pracują również naukowcy z różnych dziedzin – takich jak fizyka, chemia, geografia. Na zajęciach biologii przybliżamy więc uczniom wzajemne powiązania pomiędzy biologią a innymi naukami przyrodniczymi, jak również między biologią a edukacją zdrowotną z elementami ratownictwa medycznego. 


 10. Zapraszamy gości w ramach „Dnia Naukowego Liceum”, akcji „Biobus - Spotkanie z Biotechnologią”. Sami jesteśmy również zapraszani… Uczestniczyliśmy w „Nocy Biologów”,  Śląskim Festiwalu Nauki, seminarium i konkursie organizowanym przez Lokalną Grupę Rybacką „Żabi Kraj”. Zawsze są to spotkania z ciekawymi ludźmi, dla których odkrywanie tajemnic świata żywego i dzielenie się tymi informacjami z innymi ludźmi jest prawdziwą przyjemnością. Zapraszamy do zgłębiania tajników biologii w naszej szkole. Pracownia biologiczna czeka na Ciebie! Może biologia także stanie się Twoją pasją?

Nauczyciele biologii

 

Read more

Historia to opowieść o naszej przeszłości: tradycjach, kulturze, konfliktach i ludziach, którzy tworzą cały dorobek narodowy. Pozwala nam poznać przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń, dokonywać wnikliwych analiz i co najważniejsze, daje możliwość wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

To co dawniej i to co teraz - przeszłość i teraźniejszość… To one kształtują nasz charakter, splatają się w wielowymiarową opowieść o losach ludzi i świata, są ważnym elementem tożsamości człowieka i otaczającej go rzeczywistości.

Jeżeli myślisz o studiowaniu:

 • Prawa;
 • Archeologii;
 • Psychologii;
 • Dziennikarstwa;
 • Bezpieczeństwa Narodowego;
 • Filozofii;
 • Politologii;
 • Pedagogiki;
 • Etnologii;
 • Administracji;
 • Socjologii;
 • Historii sztuki.

Wybierz rozszerzoną historię lub wiedzę o społeczeństwie!

Czego uczymy się na historii w zakresie rozszerzonym?

Jeżeli interesujesz się historią, nie będzie tak strasznie! Niegroźne dla Ciebie będą fakty, daty, nazwiska, analizy źródeł pisanych, ikonograficznych, statystycznych. A i z wypracowaniem sobie świetnie poradzisz, zwłaszcza że zawsze będziesz mógł liczyć na pomoc i wsparcie swojego nauczyciela.

Dasz radę, najważniejsze to usystematyzowanie swojej wiedzy i nabycie takich umiejętności, jak np.:

 • Umieszczanie opisywanych wydarzeń w czasie i przestrzeni.
 • Wskazywanie przyczyn i skutków wydarzeń.
 • Uwzględniania zmian zachodzących w czasie.

Czego uczymy się na wiedzy o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym?

Jeżeli interesujesz się polityką, relacjami międzynarodowymi, historią najnowszą , chcesz poznać podstawy stosunków społecznych oraz prawa - znalazłeś idealne rozszerzenie dla siebie! Na tym fakultecie przydaje się wiedza nie tylko ”podręcznikowa”, ważne jest, abyś zainteresował się sprawami bieżącymi. Internet, prasa, telewizja - to ważne źródła informacji, z których - gwarantujemy - często będziesz korzystał?

Wtedy na pewno poradzisz sobie z tematami omawiającymi:

 • Społeczeństwo;
 • Politykę i Państwo;
 • Prawo;
 • Stosunki międzynarodowe.

Szukasz ciekawych informacji z historii i wiedzy o społeczeństwie? Polecamy strony online:

Nasi uczniowie starają się rozwijać swoje pasje i realizują ciekawe projekty

„Pamięć o majorze”

W ramach projektu pt. "Pamięć o majorze" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Zbytkowa, uczniowie naszej szkoły zgłębiali bogaty życiorys Józefa Płonki. Burzliwe czasy I i II wojny światowej spędził on w służbie Ojczyźnie. Walczył na Ukrainie, był sekretarzem Okręgowego Komitetu Plebiscytowego, instruktorem organizacji bojowych, współzałożycielem zbytkowskiej straży pożarnej, członkiem zarządu Towarzystwa Przyjaciół Harcerstwa. A to tylko część zasług Majora Józefa Płonki, który może być dla nas- szczególnie młodych ludzi- wzorem aktywności, zaangażowania i patriotyzmu.

„Dwie ojczyzny Emilii Plater”

Realizacja projektu, w ramach współpracy polsko-litewskiej „Dwie ojczyzny Emilii Plater” wymagała od naszych uczniów dużo pracy, inwencji twórczej, zaangażowania – ale było warto! Zawarte znajomości z koleżankami i kolegami z Litwy trwają do dziś , a nasze szkoły - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach i Klaipedos rajono Endriejavo vidurine mokykla śmiało można nazwać partnerskimi.

Udany wyjazd do Górek Wielkich, prezentacja tradycji i kultury obu krajów, dyskusje – nie tylko historyczne, ale także duża dawka humoru, rodzinna atmosfera i przede wszystkim wspaniali ludzie wokół nas towarzyszyć będą już zawsze naszym wspomnieniom.

Pamiętamy o tradycjach

Ważnym wydarzeniem w naszej szkole jest Święto Szkoły, które uroczyście obchodzimy co roku. Nasi uczniowie starają się uświetnić to wydarzenie, prezentując swoje umiejętności wokalne, muzyczne, recytatorskie. Przybliżają swoim kolegom życie i twórczość świętego Jana Pawła II, patrona naszej szkoły, wielki autorytet moralny Polaków.

W 2018 roku Święto Szkoły połączyliśmy z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To ważna data dla nas wszystkich. Spełniły się marzenia o wolności i niezależności.

11 listopada 1918 roku ludzie wyszli na ulice, towarzyszyła im radość i nadzieja. 100 lat później my równie mocno cieszyliśmy się z faktu, że żyjemy w wolnym i niepodległym kraju.

Było wzniośle i uroczyście, zobaczcie sami! 

Ciekawi świata-ciekawi ludzie

Współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej

Aby przybliżyć młodym ludziom tak bliską, a zarazem tak odległą dla nich i zagmatwaną historię PRL, systematycznie, raz do roku, zapraszamy przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej Pana Marka Łukasika, który przybliża naszym uczniom mało znane fakty z przeszłości Polski i Śląska. Obala także różne mity związane z naszym regionem np. mit rycerskiego Wermachtu. Tak ciekawe lekcje zawsze skłaniają do myślenia nad skomplikowaną historią naszego kraju, tym bardziej że wykłady są wzbogacone licznymi materiałami interaktywnymi. Uczniowie również zapoznają się z bogatym materiałem źródłowym, który pozwala im lepiej zrozumieć realia czasów komunistycznych.

Spotkanie z księdzem prałatem Bernardem Czerneckim

W ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Pamięć Jastrzębska”, swoją obecnością zaszczycił nas ksiądz prałat Bernard Czernecki, odznaczony przez Prezydenta RP Orderem Orła Białego. Spotkanie przebiegało w miłej, rodzinnej atmosferze. Ksiądz prałat podzielił się z młodzieżą swoim wyróżnieniem, a także apelował o szacunek dla ważnych w życiu wartości (patriotyzm, honor, wiara).

Uczniowie nie tylko mogli zobaczyć z bliska najwyższe odznaczenie państwowe, ale wysłuchali ciekawej lekcji historii o powstaniu i działalności „Solidarności”, a także o strajkach górników i ich determinacji w walce z systemem.
Ksiądz prałat wspomniał także o papieżu Janie Pawle II, z którym spotkał się na studiach i w czasie pielgrzymki do Polski.

Sukcesy naszych uczniów

Sukcesy uczniów są wypadkową wielu działań. Przede wszystkim jest to ogromna praca i zaangażowanie ucznia oraz jego nauczyciela. Dla młodego człowieka odkrywanie przeszłości musi stać się zajęciem na tyle fascynującym, by zrezygnował z wielu atrakcyjnych rozrywek i poświęcił swój wolny czas na dodatkową naukę. Także nauczyciel, który staje się przewodnikiem po meandrach historii, nie liczy godzin spędzonych na rozmowach z uczniem i ukierunkowaniu go pod kątem realizacji prac konkursowych.

Ale dzięki tej ciężkiej pracy możemy cieszyć się następującymi sukcesami.

 1. Rok 2008 – udział Janusza Trzaskalika w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym Krąg (II miejsce w województwie).
 2. Rok 2010 – udział Aleksandry Pojdy w XVI sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.
 3. Rok 2012 – udział Joanny Brody w konkursie fotograficznym pt. „Cud życia, cud śmierci” (I miejsce).
 4. Rok 2011- udział Aleksandry Pojdy w „Małym COP-ie”-Międzynarodowej Konferencji Uczniowskiej Dotyczącej Tematyki Zmian Klimatu pod patronatem British Council i Ambasady Brytyjskiej.
 5. Rok 2011- wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie „Szukamy Bohaterów” dla Aleksandry Pojdy za pracę pt. „Paweł Szturc – Nie zapomnimy – Walka Szturca o Polskość” (nagroda - wycieczka do Brukseli).
 6. Rok 2010 – udział Małgorzaty Guni w Ogólnopolskim Konkursie na plakat z okazji 70 rocznicy zbrodni katyńskiej” (III miejsce w województwie).
 7. Rok 2015 – udział Piotra Szołdra w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” (II miejsce w kraju).
 8. Rok 2016 - wyróżnienie Dominiki Waleczek w IV edycji ogólnopolskiego konkursu historyczno-literackiego „Pamięć nieustająca”.

Co roku uczniowie naszej szkoły odnoszą również sukcesy w powiatowych konkursach historycznych organizowanych przez Powiatowe Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pszczynie.

Cieszymy się najnowszymi sukcesami naszych uczniów - Julii Gruszczyk i Łukasza Foksa w konkursie historycznym na prezentację multimedialną „Chrzest Polski”. Ich prace zostały zakwalifikowane do II etapu, a zatem mocno trzymamy kciuki i czekamy na ogłoszenie listy laureatów!

Read more

Czy wiesz, ile jest na świecie zawodów medycznych?

Zastanawiałeś się, w którym najlepiej byś się odnalazł?

Każdy, kto choć trochę interesuje się światem medycznym, może znaleźć zawód wpisujący się w jego predyspozycje i pasje.

Jeśli chcesz doświadczyć widoku człowieka, który dzięki Tobie wraca do zdrowia, zobaczyć radość jego najbliższych, przeżyć coś, czego większość ludzi nie ma okazji poczuć…

KLASA MEDYCZNA PAWŁOWICKIEGO ZSO CZEKA NA CIEBIE!

Bez względu na to, czy:

 • jesteś osobą bardzo wrażliwą, czy też silną psychicznie,
 • lubisz obracać się w czystym miejscu, czy działać w terenie,
 • myślisz o spokojnej pracy, czy o trudnych akcjach na pierwszej linii,

 • łatwiej nawiązujesz kontakt z dziećmi, dorosłymi lub osobami niepełnosprawnymi albo w wieku podeszłym,
 • zastanawiasz się, jak wygląda praca w gabinecie fizjoterapii, karetce, bloku operacyjnym, laboratorium lub w innych miejscach.

A może po prostu chcesz nabyć umiejętności, których nie zdobędą twoi rówieśnicy w innych klasach licealnych niezależnie od tego, jaką w przyszłości wybierzesz drogę…

ZAPRASZAMY CIĘ DO KLASY MEDYCZNEJ!

Ale może coś konkretniej o naszym programie i sposobie nauki…?smile

 • Mało piszemy, dużo ćwiczymy.
 • Mamy własną dobrze wyposażoną salę, o którą wspólnie dbamy i ją urządzamy, stale wzbogacamy ją o nowe pomoce naukowe.


 • Na zajęcia zapraszamy specjalistów z różnych dziedzin, np. położnictwa, pielęgniarstwa, stomatologii.
 • Współpracujemy z uczelnią wyższą w Dąbrowie Górniczej, która organizuje dla nas zajęcia.
 • Nasi uczniowie odbyli zajęcia w Pszczynie i Jastrzębiu, gdzie w sposób czynny pomagali personelowi, na stacji dializ, oddziale noworodkowym, oddziale intensywnej terapii, zakładzie radiologii, izbie przyjęć.

 • Uczymy się sprawnie działać i pracować pod wpływem stresu.
 • Sami przygotowujemy i prowadzimy zajęcia oraz zabezpieczenia medyczne.

 • Jako nieliczni na Śląsku mamy okazję sprawdzić swoje umiejętności w Centrum Symulacji Medycznej.

Największą frajdą przewidzianą w programie jest trzydniowa wycieczka, na której łączymy naukę z wypoczynkiem!

Ideą funkcjonowania klasy medycznej jest poznanie w trakcie nauki różnych zawodów medycznych, nauka rozmowy z osobą chorą, umiejętność przełamania bariery przed „dotknięciem” pacjenta, co sprawia, że nasi absolwenci rozpoczynając studia na uczelniach wyższych będę o krok do przodu przed pozostałymi studentami. Dzięki łączeniu przedmiotów: biologii, chemii, edukacji zdrowotnej, łaciny oraz języka angielskiego w medycynie nie będziesz w stanie sobie wyobrazić innej drogi życiowej!

Zawsze staramy się trzymać jedność w grupie, jesteśmy dla siebie wsparciem, nie tylko w szkole, ale i poza nią, a w tym trudnym czasie, gdy tylko możemy pomagamy sobie, gdy ktoś z nas jest na kwarantannie.

U NAS NAUKA NIE BOLI smile

Read more

 

 

 

 

 

Read more

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.