O szkole

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności szkolnej strony internetowej zso.pawlowice.edu.pl

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zso.pawlowice.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zso.pawlowice.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.09.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.02.27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Brak pełnej obsługi strony przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. W prawym górnym rogu znajduje się aplet z Menu dostępności - wywoływany za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+U pozwalający na dobranie dogodnego kontrastu, podświetlenia linków, zmiany rozmiaru tekstu, jego odstępów, zmiany czcionki dla osób z dysleksją, dopasowania wielkości kursora, ostawienia maski i przewodnika do czytania. Strona internetowa wspiera maszynowy odczyt tekstu za pomocą bezpłatnego oprogramowania NVDA - https://www.nvda.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest p. Bożena Szłapa, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 324 722 149. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach, ul. J. Pukowca 5, 43-251 Pawłowice

Dostępność architektoniczna budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pawłowicach

I. Dojazd do siedziby ZSO w Pawłowicach ul. J. Pukowca 5

W odległości ok. 131 metrów od wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek autobusowy. Do wejścia głównego szkoły prowadzi nawierzchnia chodnikowa. Przed segmentami A i C znajdują się parkingi.

II. Dostępność wejścia do budynku

 1. Położenie głównych drzwi zewnętrznych (wejściowych) do budynku szkoły - łatwa lokalizacja od strony drogi dojazdowej i parkingu szkoły, kształt i wymiary pomieszczeń wejściowych umożliwiają dogodne warunki ruchu. Obiekt podzielony na cztery segmenty A, B, C i D.
 2. Główne wejście do szkoły oznaczono tablicami urzędowymi. Nawierzchnia przed schodami oraz podjazdem dla osób dla niepełnosprawnych jest utwardzona. Długość podjazdu dla niepełnosprawnych 13,5 metra. Podjazd jest oddalony od, oznakowanego, parkingu dla niepełnosprawnych 4,5 metra i wyposażony w poręcze dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi główne, jak i pozostałe drzwi zewnętrzne są dwuskrzydłowe i posiadają określone normami parametry w odniesieniu do rozwieranych drzwi zewnętrznych, dwuskrzydłowych. Drzwi otwierają się na zewnątrz. Parametry pozwalają na przemieszczenie się nimi osób z niepełnosprawnością przy otwarciu drugiego skrzydła.
 3. Wejście główne stanowią dwie pary drzwi dwuskrzydłowych – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie, następnie przez wiatrołap, z którego przechodzimy, również przez taki sam układ drzwi jak przy wejściu, do holu głównego. Przez hol a następnie korytarz można się dostać do windy osobowej udostępnionej osobom z niepełnosprawnością ruchową. Wymiary windy: 1,44 m., 1,05 m., 2,12 m., co daje pojemność 3,21 metra sześciennego.
 4. Placówka posiada 7 wejść ewakuacyjnych:
  • wyjścia ewakuacyjne z segmentu C i D na drogę dojazdową stanowią dwie pary drzwi dwuskrzydłowych witrołapu do drzwi prowadzących na zewnątrz budynku,
  • wyjścia ewakuacyjne (2) z segmentu A stanowią dwie pary drzwi dwuskrzydłowych witrołapu do drzwi prowadzących na zewnątrz budynku,
  • wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej w segmencie B drzwi jednoskrzydłowe
   - wyjście ewakuacyjne z sali medycznej w segmencie D drzwi jednoskrzydłowe
   - wyjście ewakuacyjne z sali papieskiej w segmencie D drzwi jednoskrzydłowe
  • drzwi wejściowe do pomieszczeń wydzielonych na szatnie uczniowskie – przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, również na korytarzach placówki w segmencie A ulokowano szafki uczniowskie dostępne także dla osób niepełnosprawnych.

III. Dostępność pomieszczeń dydaktycznych, toalet, korytarzy, schodów i wind

 1. Sekretariat szkoły i gabinet dyrektora znajdują się na I piętrze segmentu A. Dojście do nich wymaga skorzystania z windy osobowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanej na końcu segmentu A.
 2. Szerokość korytarzy umożliwia swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami.
 3. W budynku szkoły na piętrze segmentu A, oraz na parterze segmentu D znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do poruszania się pomiędzy kondygnacjami segmentu A osobom z niepełnosprawnością ruchową zapewniono windę osobową. Poruszanie się pomiędzy I piętrem segmentu B a parterem segmentu C służy łącznik. Klatka schodowa na I piętro segmentu C oraz pozostałe klatki schodowe nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Dla osób na wózkach dostępne są wyznaczone pomieszczenia dydaktyczne (szerokość drzwi min. 90 cm). Wysokość stołów dostosowana do uczniów na wózku inwalidzkim. Szkoła posiada salę tzw. strefę nauki i rewalidacji, gdzie są prowadzone zajęcia z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami. szkoła posiada pochylnię na boisku wielofunkcyjnym, dzięki czemu uczniowie na wózku inwalidzkim mogą przejechać z niższego poziomu boiska na wyższych i z powrotem. W dwóch nowoczesnych pracowniach: chłodnictwa i klimatyzacji, a także logistyki oświetlenie jest dostosowane do potrzeb osób słabowidzących.

IV. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

 1. W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń – wiatrołap wejścia głównego. Brak informacji dotykowej/głosowej. Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku udziela również pracownik obsługi / portierni.
 2. Placówka nie została wyposażona w platformy i windy schodowe.
 3. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika obsługi/portierni szkoły.

V. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Brak informacji o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Dane kontaktowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. Jana Pawła II

ul. J. Pukowca 5

43-251 Pawłowice

tel. +48 324 722 149

faks +48 324 722 149

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.